Reinos minnesfond

Klubben stödjer unga musiker med ett stipendium ur

Reino Anderssons minnesfond

Med syfte att dela ut ett stipendium på festivalen varje år.

Stipendiaten skall vara en eller flera personer som verkar i Reinos ideella anda

Och för instrumentalmusikens fromma.

Fonden finns på Plusgirokonto: 53 76 33-0

 

Fonden finns på Plusgirokonto: 53 76 33-0